Choď na obsah Choď na menu
 


 

Vítame Vás na stránke materskej školy "NEZÁBUDKA"

 

 

kvetok12.jpg

 

Naša internetová stránka vznikla za účelom priblížiť dianie v našej materskej škole. Dozviete sa na nej okrem základných informácií o organizačnej štruktúre a chode materskej školy i to akým spôsobom Vaše deti trávia deň, aké akcie a  podujatia ich čakajú ako aj aktuálne oznamy.

Veríme, že naša webová stránka Vám prinesie potrebné informácie.

Našu materskú školu nájdete na adrese Sládkovičova 2, Nesvady.

 

 

skolka_vola-1440611107.jpg

 

 

Aktuálne pokyny na šk.rok 2021/2022

21.6.2012

 

Potvrdenie o bezpríznakovosti

21.6.2012

 

Jelenlegi utasítások a 2021/2022 tanévre

21.6.2012

 

Zápis 2021/2022

21.6.2012

Podmienky prijatia:

- prednostne budú prijaté deti pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
to sú deti ktoré do 31.8.2021 dovŕšia 5 rokov
a deti ktoré pokračujú v predprimárnom vzdelávaní pretože nedosiahli školskú zrelosť
- ďalej budú prijaté deti 4 ročné
- deti mladšie ako 4 roky ktorých rodičia pracujú
- deti mladšie ako 4 roky ktorých rodičia nepracujú
- deti od 2 rokov sa prijímajú len výnimočne, ak rodič pracuje,
ak dieťa dovŕši 3 roky v danom školskom roku a ak to umožňuje kapacita MŠ
 

Beiratkozás 2021/2022

21.6.2012

Elsősorban azok a gyerekek lesznek felvéve: 

-akiknek kötelező az óvodai oktatás - 2021.8.31-ig betöltik az 5 évet ės az iskolai halasztásban részesült gyerekek

- utánuk a 4 éveseket vesszük fel

- ezután a 4 évnél fiatalabbak, akiknek a szülei munkaviszonyban vannak

- 4 évesek, akiknél nem dolgozik a szülő.

- 2 éveseket akkor veszünk fel, ha a szülők dolgoznak, a gyerek az iskolai évben betölti a 3 évet és van hely az óvodában

 

Žiadosť o prijatie do MŠ - Kérvény az óvodai felvételre

21.6.2012